Tym wiosennym wpisem rozpoczynam serię artykułów "Seasons".

Przyszła wiosna. Nareszcie! W związku z tym mam dla Was związaną z nią listę słów (Br.E.) - 72 wyrazy do Waszego słowniczka. Jestem pewna, że wiele z nich będzie dla Was nowością ;)

CLOTHES:

a hoodie /ˈhʊdi/ - bluza z kapturem
a sweatshirt /ˈswetʃɜːt/ - bluza dresowa
a blouse /blaʊz/ - bluzka
a shirt /ʃɜːt/ - koszula
a t-shirt /ˈtiː ʃɜːt/ - koszulka z krótkim rękawem
a denim jacket /ˈdenɪm ˈdʒækɪt/ - kurtka dżinsowa
a blazer /ˈbleɪzə(r)/ - marynarka
a trench coat /ˈtrentʃ kəʊt/ - trencz
a midi dress /ˈmɪdi dres/ - sukienka do kolan
dungarees /ˌdʌŋɡəˈriːz/ - ogrodniczki
a  suit /suːt/ - garnitur
a tracksuit /ˈtræksuːt/ - dres (komplet)
jeans /dʒiːnz/ - dżinsy
a skirt /skɜːt/ - spódnica
a hat /hæt/ - kapelusz
mules /mjuːlz/ - pantofle z odkrytą piętą
trainers /ˈtreɪnəz/- trampki
loafers /ˈləʊfəz/ - mokasyny

WEATHER:

rainy /ˈreɪni/ - deszczowo
stormy /ˈstɔːmi/ - burzowo
sunny /ˈsʌni/ - słonecznie
windy /ˈwɪndi/ - wietrznie
cloudy /ˈklaʊdi/ - pochmurnie
a drizzle /ˈdrɪzl/ - mżawka
a rain /reɪn/ - deszcz
a storm /stɔːm/ - burza
a sun /sʌn/ - słońce
a wind /wɪnd/ - wiatr
a cloud /klaʊd/ - chmura
a fog /fɒɡ/ - mgła
a rain drop /ˈreɪndrɒp/ - kropla deszczu
a lightning /ˈlaɪtnɪŋ/ - błyskawica
a rainbow /ˈreɪnbəʊ/ - tęcza
a tornado /tɔːˈneɪdəʊ/ - tornado
partly-cloudy /ˈpɑːtli ˈklaʊdi/ - częściowe zachmurzenie
warm /wɔːm/ - ciepło

SPORTS & ACTIVITIES

cycling /ˈsaɪklɪŋ/ - jazda na rowerze
hiking /ˈhaɪkɪŋ/ - chodzenie po górach
picnicking /ˈpɪknɪkɪŋ/ - piknikowanie
gardening /ˈɡɑːdnɪŋ/ - ogrodnictwo
fishing /ˈfɪʃɪŋ/ - łowienie ryb
walking /ˈwɔːkɪŋ/ - spacerowanie
rollerblading /ˈrəʊləbleɪdɪŋ/ - jazda na rolkach
tennis /ˈtenɪs/ - tenis
skateboarding /ˈskeɪtbɔːdɪŋ/ - jazda na deskorolce
basketball /ˈbɑːskɪtbɔːl/ - koszykówka
running /ˈrʌnɪŋ/ - bieganie
rugby /ˈrʌɡbi/ - rugby
kite flying /kaɪt ˈflaɪɪŋ/ - puszczanie latawca
barbecueing /ˈbɑːbɪkjuːɪŋ/ - grillowanie
baseball /beɪsbɔːl/- bejsbol
golf /ɡɒlf/ - golf
volleyball /ˈvɒlibɔːl/ - siatkówka
horse riding /ˈhɔːs raɪdɪŋ/ - jazda konna

FLOWERS:

a daffodil /ˈdæfədɪl/ - narcyz
a crocus /ˈkrəʊkəs/ - krokus
a tulip /ˈtjuːlɪp/ - tulipan
a snowdrop /ˈsnəʊdrɒp/ - przebiśnieg
a hyacinth /ˈhaɪəsɪnθ/ - hiacynt
a windflower /wɪndflaʊə(r)/ - zawilec
a hellebore /ˈhelɪbɔː(r)/ - ciemiernik
a muscari /mu:scari/ - szafirek
a lily of the valley /ˌlɪli əv ðə ˈvæli/ - konwalia
a peony /ˈpiːəni/ - piwonia
a violet /ˈvaɪələt/ - fiołek
a winter aconite /ˈwɪntə(r) ˈækənaɪt/ - rannik zimowy
a pasqueflower /'pa:sk,ˈflaʊə(r)/ - sasanka
a weigela /waɪ'gi:lə/ - krzewuszka
a primrose /ˈprɪmrəʊz/ - pierwiosnek
a hepatica /hɪ'pætɪkə/ - przylaszczka
a daisy /ˈdeɪzi/ - stokrotka
a phlox /flɒks/ - floks

To już cała lista. Oczekujcie na kolejną porę roku. :)